Cologne

    Cynhelir chwe marchnad Nadolig yn Cologne. Saif y Farchnad Nadolig ar yr Altermarkt mewn safle bendigedig yn yr hen dref. Wrth ddilyn y strydoedd siopa "Hohe Strasse" a "Schildergasse", fe ddowch at y Farchnad Nadolig yn Neumarkt ac yna ymlaen i "Farchnad y Tylwyth Teg" yn Rudolfplatz. Cynhelir y Farchnad Nadolig ddifyr "am Dom" o dan gysgod yr Eglwys Gadeiriol. Mae ymweld â'r farchnad Ganoloesol a'r farchnad ar long yn brofiad diddorol a gwahanol.

    Cliciwch yma am restr lawn o wibdeithiau posib i gyd-fynd â'ch ymweliad â'r marchnadoedd 'Dolig.


    Aachen

      Aachen yw'r agosaf o'r ddwy ddinas ac mae'n ddelfrydol ar gyfer trip deuddydd i fwynhau taith o amgylch y ddinas a chrwydro'r marchnadoedd 'Dolig. Fel arall, gallai'ch grŵp aros yn y ddinas a mentro ychydig ymhellach, gan ymweld o bosib â Cologne a Bonn.