Yr Amgueddfa Iddewig

Pedair hen synagog yw cartref yr Amgueddfa Iddewig. Adeiladwyd yr hynaf o’r pedair synagog ym 1670. Am fod y gymuned Iddewig yn parhau i gynyddu, adeiladwyd synagog newydd wrth ochr y gyntaf. Cyn pen dim, rhaid oedd adeiladu trydedd, a phedwaredd ym 1752. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd cafodd y synagogau eu dinistrio’n rhannol gan y Natsïaid.
Ni ddaeth llawer o Iddewon Amsterdam yn ôl o’r gwersylloedd crynhoi. O ganlyniad caewyd y synagogau ym 1987 ac addaswyd hwy i greu’r amgueddfa fel y gwelwch hi’n awr. Mae toeau gwydr yn cysylltu’r pedair synagog. Mae gwahanol arddangosfeydd yn canolbwyntio ar hanes a diwylliant yr Iddewon yn yr Iseldiroedd. Mae’r synagog fwyaf newydd yn olrhain hanes hunaniaeth Iddewig a blynyddoedd y rhyfel, tra bod y synagog hynaf yn arddangos gwahanol agweddau ar Iddewiaeth.