Yr Ysgwrn

Dyma gartref genedigol Ellis Humphrey Evans, sef y prifardd Hedd Wyn. Enillodd gadair Eisteddfod Genedlaethol Penbedw am ei awdl “Yr Arwr”, er iddo gael ei ladd chwe mis ynghynt mewn brwydyr yn ardal Ypres. Pan gyhoeddwyd ei fod wedi’i ladd yn y frwydr honno gorchuddiwyd y gadair â llen ddu. Dyna pam y cyfeirir at yr eisteddfod honno fel Eisteddfod y Gadair Ddu. Mae’r gadair i’w gweld hyd heddiw yn y ffermdy.