Ymweliadau eraill yn Aachen

Gallwch hefyd ddewis ymweld â Neuadd y Dref neu’r Rathaus, Amgueddfa Couven sy’n edrych ar fywyd yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, amgueddfa’r Wasg Ryngwladol a’r amgueddfa gyfrifiaduron.