Y Synagog Bortiwgeaidd

Y Synagog Bortiwgeaidd hardd, neu’r Esnoga, yw un o gymynroddion pwysicaf y gymuned Iddewig fywiog a arferai fod yn Amsterdam. Tan i’r Holocost eu difa, Iddewon oedd deg y cant o boblogaeth Amsterdam. Yn ystod yr 16eg ganrif a’r 17eg ganrif, dihangodd llawer o Iddewon a oedd yn wynebu erledigaeth yn Sbaen a Phortiwgal i Amsterdam. Nid oedd y goddefgarwch crefyddol a fwynhaent yng Ngweriniaeth yr Iseldiroedd yn bod yng ngweddill Ewrop.