Westerkerk

Mae’r eglwys wych hon sy’n dyddio o’r 17eg ganrif ac wedi’i hadeiladu yn arddull
y Dadeni yn un o dirnodau pwysicaf y ddinas. Mae ei thŵr, gyda’i goron a phelen
las drawiadol yn ogystal â’i geiliog y gwynt euraidd, yn arbennig o drawiadol.
Dyma lle y priododd y Frenhines Beatrix ym 1966 a dyma hefyd, yn ôl y sôn, yw lle
mae Rembrandt wedi’i gladdu. Gall ymwelwyr egniol ddringo’r grisiau i’r tŵr, sy’n
85 metr/276 troedfedd uwchlaw’r ddinas, i weld y clychau a mwynhau’r olygfa ogoneddus o Amsterdam.