Water World

Mae Water World Lloret de Mar yn cynnig hwyl a sbri ac ambell i wlychfa. Mae yma bob math o weithgareddau dwr – rafftio ar afon, certiau sglefrio trwy ddwr, sleidiau dwr, pyllau â thonnau, trobyllau a phyllau i’r teulu. Os oes yn well gennych chi aros ar dir sych, gallwch ddangos eich doniau ar y cwrs golff mini.