Victoria and Albert Museum

Ceir casgliad mwya’r byd o waith celf a dylunio yn y V&A, sy’n rhychwantu dros 3000 o flynyddoedd a channoedd o ddiwylliannau gwahanol y byd. Gallwch naill ai dywys eich grŵp o amgylch yr amgueddfa eich hun neu fanteisio ar sgyrsiau a gweithdai’r amgueddfa. Cysylltwch â ni am restr o weithgareddau addysgiadol posib.