Verona

Mae’n werth ymweld â chanol dinas Verona sy’n brydferth iawn ac yn dyddio o’r Oesoedd Canol a’r Arena Rufeinig wych. Ond prif atyniad Verona yw ‘balconi Juliet’ – dywedir mai dyma le’r oedd Juliet o ddrama Shakespeare yn byw. Credir bod rhwbio’r cerflun efydd o Juliet y tu allan i’r balconi yn rhoi lwc dda.