Trip ar gwch ar yr afon Seine

Pa ffordd well o werthfawrogi dinas Paris nag o gwch ar afon Seine? Cyfle i weld rhai o atyniadau enwocaf y ddinas, gan gynnwys y Tŵr Eiffel, amgueddfa’r Louvre ac eglwys gadeiriol Notre-Dame, a hyn oll o’ch sedd ar y cwch. Mae sylwebaeth mewn nifer o ieithoedd ar gael ar y mwyafrif o’r tripiau.