Teml Fwdhaidd Fo Guang Shan

Mae Teml Fwdhaidd Fo Guang Shan wedi ei lleoli yng nghanol dinas Amsterdam a’i hardal Tsieniaidd. Caiff y deml ei defnyddio fel canolfan fyfyrdod ac mae modd mynd ar daith dywys o amgylch y deml. Mae’r teils ar do’r deml a’r addurniadau o gwmpas y ganolgan wedi eu cludo o Tsieina.