Teithiau Cwch

Beth am weld y ddinas ar gwch? Mae taith ar hyd afon Spree a chamlesi’r ddinas yn rhoi golwg ramantus i chi o ganol y ddinas. Yn yr haf, does dim byd gwell na thaith min nos ar yr afon ar ôl swper. Mae’r teithiau’n para awr. Gallwch gael sylwebaeth Saesneg