Tapestri Bayeux

Mae’r tapestri yn Bayeux yn hollol unigryw. Cafodd ei greu yn y unfed ganrof ar ddeg, ac mae’n 70 metr o hyd. Trwy ddefnyddio cyfres o luniau, mae’r gwaith yn adrodd hanes Gwilym Goncwerwr wrth iddo deithio i Loegr yn 1066 i orchfyru’r wlad. Mae’r tapestri’n gorffen gyda delweddau o frwydr enwog Hastings ac yna Gwilym yn cael ei goroni’n frenin Lloegr.