Taith Tywys o Amgylch y Dref

Mae sawl taith dywys ar gael yn Rouen a fyddai’n addas ar gyfer sawl pwnc a phob un yn para oddeutu 2 awr. Y daith dywys fwyaf poblogaidd yw’r un o brif atyniadau’r ddinas sy’n tywys yr ymwelydd i Gadeirlan Notre-Dame, Twr y Gros Horloge a’r Place du Vieux Marche ble llosgwyd Jeanne d’Arc.