Taith gerdded

Dyma’r ffordd orau o fwynhau atyniadau Aachen. Cewch eich tywys ar hyd lonydd cul a sgwariau hanesyddol yr Hen Dref a chael eich ysbrydoli gan bron i 2000 o flynyddoedd o hanes.