Taith ar y Gamlas

Cyfle i fwynhau gogoniannau’r ddinas o’r dŵr wrth i’r cwch deithio heibio rhai o atyniadau hyfrytaf y ddinas. Mae tair taith i gyd trwy’r ddinas a chewch sylwebaeth lawn. Mae pob taith yn dechrau ac yn diweddu yn yr orsaf drenau ganolog.