Science Museum

Mae ymweliad â’r Amgueddfa Wyddoniaeth yn ffordd wych o ennyn brwdfrydedd disgyblion ac mae’n darparu cyfleoedd dysgu mewn nifer o feysydd y cwricwlwm, nid Gwyddoniaeth yn unig. Mae’r amgueddfa’n darparu nifer o sioeau ac arddangosfeydd amrywiol gan gynnwys yr IMAX Cinema, yn ogystal â deunydd cymorth ar gyfer yr ystafell ddosbarth i baratoi ar gyfer eich ymweliad. Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.