Palazzo Grassi

Adeiladwyd y Palazzo Grassi rhwng 1748 ac 1772 ar gyfer teulu cyfoethog Grassi a dyma oedd un o’r palasau olaf i gael ei adeiladu cyn cwymp Gweriniaeth Fenis ym 1797. Heddiw, ceir yma oriel gelf sy’n cynnal arddangosfeydd celf dros dro. Cysylltwch â ni os hoffech chi wybodaeth am arddangosfeydd sy’n cyd-daro â’ch ymweliad â Fenis.