Palas Westminster/Y Senedd

Mae’r Uned Addysg yn trefnu rhaglen o ymweliadau ar gyfer myfyrwyr: Ymweliadau’r Hydref ar gyfer Blynyddoedd 11-13, y rhaglen Discover Parliament ar gyfer Blynyddoedd 8-10 a’r rhaglen Citizenship for the 21st Century ar gyfer Blynyddoedd 3-9 (7-14 oed). Mae’r Uned hefyd yn cynnal cyfres o seneddau ffug ar gyfer myfyrwyr. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am yr ymweliadau hyn. Nodwch mai dim ond lle i 32 o fyfyrwyr sydd ym mhob sesiwn a dim ond unwaith yr wythnos y cynhelir rhai o’r sesiynau, felly’r cyntaf i’r felin.