Nausicaa

Mae Nausicaa yn lle unigryw lle gallwch ddarganfod bywyd y môr. Mae’n Ganolfan ddifyr, addysgiadol a gwyddonol sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y berthynas rhwng Pobl a’r Môr. Nod y ganolfan yw codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o bwysigrwydd rheoli’r moroedd a’u hadnoddau.