National Portrait Gallery

Mae’r Oriel Bortreadau Genedlaethol yn gartref i filoedd o bortreadau o bob math ac o bob cyfnod. Cewch weld portreadau o rai o’r bobl enwocaf yn hanes Prydain o deulu Brenhinol y Tuduriaid i’r Dywysoges Diana, yn ogystal â gwleidyddion, awduron, artistiaid a sêr y byd roc. Mae gan yr oriel raglenni bywiog ac arloesol sy’n edrych ar hanes, celfyddyd a ffotograffiaeth trwy bortreadau; mae gweithgareddau’n cynnwys sesiynau addysgu uniongyrchol yn yr orielau a gweithdai celf a ffotograffiaeth ymarferol. Saif yr oriel mewn lleoliad cyfleus dafliad carreg o Sgwâr Trafalgar a’r Oriel Genedlaethol.