National Army Museum

Mae’r National Army Museum yn defnyddio dulliau rhyngweithiol i ddangos sut mae Byddin Prydain wedi dylanwadu ar ddiwylliant, traddodiadau, llywodraeth a chyfreithiau Prydain fodern. Mae’r arddangosfeydd yn olrhain hanes Prydain o “The Making Of Britain, 1066-1783” hyd at “Fighting For Peace, 1946-2006”. Mae rhaglen addysg yr Amgueddfa yn cynnig sesiynau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 – 4 a diwrnodau astudio ar gyfer y Chweched. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am y rhain.