Musée des Egouts

Bydd ymweld â’r amgueddfa carthffosiaeth yn brofiad cwbl unigryw a fydd yn bendant o ddiddordeb i’r disgyblion. Dechreuodd system carthffosiaeth Paris yn ôl ym 1370, pan adeiladwyd y ffos gyntaf gan Hudgues Aubritot. Wrth ymweld â’r amgueddfa, mae cyfle i weld datblygiad y system hyd heddiw. Saif yr amgueddfa yn un rhan o’r rhwydwaith enfawr o ffosydd, a chaiff ymwelwyr gyfle i ddysgu am yr hyn sy’n digwydd i ddŵr o dan wyneb y ddinas a rôl y gweithwyr carthffosiaeth. (Mae’r amgueddfa ar gau bob dydd Iau a dydd Gwener ac am bythefnos ym mis Ionawr)