London Wetland Centre

Mae’r ganolfan hon wedi ennill gwobrau di-ri a dyma’r prosiect cyntaf o’i fath yn y byd, gyda thros 40 hectar o wlyptiroedd wedi’u creu yng nghanol y brifddinas. Mae’n gyfle i gannoedd ar filoedd o ymwelwyr weld bywyd gwyllt prin a phrydferth y gwlyptiroedd o fewn tafliad carreg i ganol Llundain. Cysylltwch â ni am restr o sesiynau dysgu arbrofol y ganolfan.