London Dungeons

Ydych chi’n ddigon dewr i fentro i’r dyfnderoedd i ddwnsiynau Llundain? Mae cyfuniad unigryw o hanes, arswyd a hiwmor yn dod ag erchyllterau’r gorffennol yn frawychus o fyw. Byddwch yn barod i gamu i ochr dywyll Llundain.