Koblenz

Saif tref Koblenz ynghanol godidogrwydd y Rhein a dyffrynnoedd Mosel ac mae digon o henebion diwylliannol ac adeiladau hanesyddol diddorol i’w gweld yno. Gallwch grwydro lonydd cul y dref, ymlacio ar un o’r sgwariau neu fynd am dro hamddenol ar lan yr afon. Mae Koblenz yn dref braf i ymweld â hi.