Guggenheim Bonn

Benthycir detholiad o waith o amgueddfa enwog Efrog Newydd i greu arddangosfeydd dros dro o waith rhai o’r arlunwyr cyfoes amlycaf. Mae’r rhain i’w gweld ar lawr gwaelod y Kunstmuseum.