Fernsehturm

Dyma adeilad uchaf Berlin lle gallwch fwynhau golygfeydd rhagorol 203 metr uwchlaw’r ddinas. Mae’n lle gwych i ddod yn ystod y dydd neu’r nos ac mae’n ffordd ddelfrydol o dreulio min nos yng nghanol y ddinas. Ceir gwybodaeth am yr atyniadau y gellir eu gweld yn Saesneg ac Almaeneg