Design Museum

Dyma amgueddfa ddylunio fwyaf y DU. Mae’n darparu adnoddau a gweithdai addysg ar gyfer ysgolion. Mae’n edrych ar y dyfodol yn ogystal â’r gorffennol ac yn dathlu cyffro a dyfeisgarwch dylunio, pensaernïaeth a ffasiwn gydol yr ugeinfed ganrif a’r unfed ganrif ar hugain.