Chwarel Llechwedd

Mae ymweliad â chwarel Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog yn un bythgofiadwy. Nid yn unig oherwydd ei leoliad unigryw yng nghanol mynyddoedd llechi trawiadol Blaenau Ffestiniog ond hefyd oherwydd y profiadau a gewch yn ystod yr ymweliad. Cewch eich hebrwng ar drân tanddaearol i grombil y mynydd a�ch tywys o amgylch yr ogofau tanddaearol. Ar ddiwedd eich ymweliad, cewch y cyfle i weld sut oedd y chwarelwyr yn byw yn y pentref sydd wedi ei adnewyddu i ddangos sut oedd bywyd tra roedd y diwydiant llechi yn ei anterth.