Churchill Museum a’r Cabinet War Rooms

Dyma’r ystafelloedd lle bu Churchill yn rhoi cyfarwyddiadau yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yma gallwch ddysgu am fywyd un o arweinwyr mwyaf dylanwadol yr ugeinfed ganrif a gweld ble y gwnaed penderfyniadau hollbwysig a fu’n gymaint o ddylanwad ar hanes modern. Mae’r amgueddfa’n cyfuno arddangosfeydd aml-gyfrwng gydag arteffactau gwreiddiol i adrodd hanes bywyd Churchill.