Celf Cymreig Modern

Mae Caerdydd yn gartref i gyfoeth o orielau sy’n arddangos paentiadau, ffotograffau a chrefftau artistiaid ifanc addawol o Gymru. Gallai taith i Gaerdydd gyda’ch grŵp celf gynnwys ymweliad ag oriel Canolfan Gelfyddydau’r Chapter, Crefft yn y Bae, Oriel G8 neu gyntedd Neuadd Dewi Sant sy’n cynnal cystadleuaeth flynyddol i anrhydeddu’r arlunydd gorau yng Nghymru.