Castell Windsor

Mae ymweliad â’r castell Brenhinol yn cynnwys yr Ystafelloedd Brenhinol ysblennydd, sydd wedi’u haddurno â thrysorau o’r Casgliad Brenhinol; Capel Sant Siôr, yr Oriel Ddarluniau, Tŷ Dol y Frenhines Mary a, rhwng mis Hydref a mis Mawrth, ystafelloedd preifat moethus Siôr IV. Mae Canolfan Addysg y castell yn cynnig rhaglen ddifyr o sgyrsiau, gweithgareddau a gweithdai o lefel sylfaen i Gyfnod Allweddol 5 i fodloni gofynion eich grŵp.

Mae ymweliadau cysylltiedig yn cynnwys: Y Stablau Brenhinol, Oriel y Frenhines a Phalas Hampton Court, cartef Harri VIII.