Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Mae Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn cynnig gweithdai a chyrsiau ysgrifennu i grwpiau o ysgolion. Gallwn drefnu gweithdai gyda beirdd a llenorion enwog a fyddai’n cyd-fynd gyda�ch ymweliadau yn yr ardal, megis gweithdy ar waith R Williams Parry neu T H Parry Williams er enghraifft