Cae’r Gors

Gannwyd a magwyd Kate Roberts ym mhentref Rhosgadfan, ar gyrion ardal Dyffryn Nantlle a mynyddoedd Eryri a thafliad carreg o dref Caernarfon, a hynny ar droad yr ugeinfed ganrif, pan oedd y chwareli llechi yn eu hanterth. Er iddi symud i ffwrdd o’r ardal, ac ymgartrefu yn y pen draw yn Ninbych, fe arhosodd ardal ei phlentyndod yn agos iawn i’w chalon a bu’n ysbrydoliaeth gyson iddi drwy gydol ei gyrfa lenyddol. Yn ddiweddar, derbyniodd Cae’r Gors nawdd gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i ddatblygu ty genedigol Kate Roberts yn Rhosgadfan a�i wneud yn Ganolfan Treftadaeth. Mi fydd y Ganolfan yn agor ym mis Mai 2007.