Cadeirlan Llandaf

Mae’n werth ymweld â’r eglwys gadeiriol odidog hon i’r gogledd o’r ddinas. Gallwch eistedd ar y glaswellt yng nghanol y pentref ac arlunio, neu fynd i mewn i’r eglwys gadeiriol ac edrych ar yr amrywiaeth o waith celf, gan gynnwys Had Dafydd gan Rossetti a cherflun alwminiwm trawiadol Syr Jacob Epstein o’r Iesu.