Boppard

Mae Boppard yn dref hyfryd ag iddi hanes hir a difyr. Mae cyfoeth hanesyddol dyffryn Rhein wedi helpu i wneud y dref yn lle deniadol iawn i ymwelwyr.

Os ydych chi’n ymweld adeg y Nadolig, mae Rüdesheim a Boppard yn cynnal marchnadoedd Nadolig bach. Er eu bod yn llawer llai na marchadoedd Cologne, chewch chi mo’ch siomi.