Begijnhof

Casgliad o adeiladau bychain yw’r Begijnhof oedd yn cael eu ddefnyddio gan Beguines, sef grwpiau o ferched oedd yn awyddus i wasanaethu Duw yn debyg i leianod ond heb ymwrthod â’r byd y tu allan. Mae adeiladau’r Begijnhof a’r capel mewn clos tawel a heddychlon, sydd yn lleoliad perffaith i weddïo a myfyrio. Hwn yw’r unig glos yn Amsterdam sy’n dyddio’n ôl i’r Oesoedd Canol ac mae lefel y llawr tua metr yn is na lefel stryd arferol y ddinas. Cafodd y ffasadau gwreiddiol oedd yn dyddio o’r 14eg ganrif eu newid yn y 17eg a’r 18fed ganrif ond mae gan ddeunaw o’r tai fframiau pren Gothig gwreiddiol. Ar ôl i’r Protestaniaid gymryd rheolaeth o’r ddinas ym 1578, dyma’r unig sefydliad Pabyddol i aros ar agor. Roedd capel Begijnhof, er hynny, ar gau am tua 30 mlynedd cyn i’r Presbyteriaid o Loegr ei feddiannu. Byth ers hynny caiff y capel ei adnabod fel yr Eglwys Seisnig.