Beethoven Haus

Y tŷ lle ganwyd Beethoven yw un o atyniadau mwyaf poblogaidd Bonn. Wrth ymweld â deuddeg ystafell yr Amgueddfa, gallwch gamu’n ôl i gyfnod Beethoven a dysgu mwy am fywyd a gwaith y meistr ei hun.