Batobus

Ffordd gyfleus o deithio rhwng rhai o’r atyniadau, megis y Tŵr Eiffel, Musée d’Orsay, y Louvre a’r Notre-Dame. Yn hytrach na cherdded o un i’r llall, gallwch ddal un o’r cychod sy’n teithio ar hyd afon Seine. Mae’r Batobus yn rhan o drafnidiaeth gyhoeddus y ddinas, yn hytrach na thaith i dwristiaid, ac felly does dim sylwebaeth ar yr atyniadau wrth i chi eu pasio. Ond mae’n ffordd gyfleus o deithio o un lle i’r llall ac mae’n llawer o hwyl! Mae modd prynu tocyn ar gyfer un daith yn unig, neu docyn diwrnod os am ddefnyddio’r gwasanaeth mwy nag unwaith.