Amgueddfa Pergamon

Uchafbwynt yr amgueddfa yw’r adran ar henebion Groegaidd a Rhufeinig, yng ngogledd a dwyrain yr adeilad. Ewch i’r neuadd ganolog i weld yr Allor Pergamon enfawr, sy’n llenwi’r ystafell eang. Mae’r amgueddfa NearEast yn ne’r adeilad yn cynnwys un o gasgliadau mwya’r byd o henebion o wledydd hynafol Babilonia, Persia ac Asyria. Tra bod llwythau cyntefig yn dal i reoli yn Ewrop, roedd pobl y gwledydd hyn wrthi’n creu nwyddau ceramig, gwydr a metel. Mae llawr uchaf yr amgueddfa’n canolbwyntio ar Gelf Islamaidd. Dylech neilltuo o leiaf 2 awr i ymweld â’r amgueddfa.