Amgueddfa Les

Cyfle i weld darnau prin a gwerthfawr o les a dysgu am ddatblygiad y diwydiant les yn Fenis. Gallwch chi hefyd weld gweithwyr les wrth eu gwaith a gweld sut maen nhw wedi cadw’r hen draddodiad Fenisaidd a’i ddatblygu ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.