Alliiertenmuseum

Mae Amgueddfa’r Cynghreiriau yn olrhain hanes meddiannaeth yr Almaen wedi’r Ail Ryfel Byd gan y pedwar pŵer – Prydain, yr Unol Daleithiau, Ffrainc a’r Undeb Sofietaidd – a’u cynlluniau i ryddhau ac ailadeiladu’r wlad. Mae’n dangos sut i’r berthynas rhwng y Sofietiaid a’r tair gwlad arall chwerwi gan arwain at y Rhyfel Oer. Mae’n dangos rhan Berlin yn y rhyfel, a gyrhaeddodd benllanw wrth i Wal Berlin gael ei dymchwel ym 1989. Mae teithiau tywys ar gael yn Saesneg neu Almaeneg sy’n para awr